ProMahasiswa

My photo
MAHASISWA menjadi aspirasi kepada masyarakat dalam merealisasikan Wawasan 2020. MAHASISWA juga merupakan suatu entiti yang memiliki posisi terhormat dalam kalangan masyarakat kerana mereka akan menjadi modal insan yang bakal membangunkan sesebuah negara. Tanpa mahasiswa, maka agak sukar bagi sesebuah negara untuk terus ampuh dalam pelbagai bidang apatah lagi untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Lantaran itu, mahasiswa menjadi penggerak utama kepada kemajuan bangsa Malaysia. Hal ini bertepatan dengan makna mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa merupakan gabungan dari dua perkataan; MAHA dan SISWA. Maha bererti besar dan siswa membawa erti pelajar. Berdasarkan dua patah kata itu, maka dapat ditakrifkan bahawa MAHASISWA bukan sahaja sebagai seorang pelajar yang memiliki fungsi untuk belajar semata-mata, malahan berperanan dalam menggerakkan sesebuah masyarakat dan negara.

Saturday, October 13, 2012 Antara Calon-calon yang bertanding..


PERANG POSTER !!HARI MENGUNDI !!


TAHNIAH kepada semua yang terlibat..
Semoga calon-calon yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik dan berdedikasi..


Peperiksaan Percubaan STPM

Selamat Menduduki Peperiksaan kepada semua pelajar Ting.6 Atas..
Lakukan yang Terbaik agar dapat merialisasikan impian PRA-U
untuk menjadikan PRA-U SMK PAYA BESAR TOP3 !!