ProMahasiswa

My photo
MAHASISWA menjadi aspirasi kepada masyarakat dalam merealisasikan Wawasan 2020. MAHASISWA juga merupakan suatu entiti yang memiliki posisi terhormat dalam kalangan masyarakat kerana mereka akan menjadi modal insan yang bakal membangunkan sesebuah negara. Tanpa mahasiswa, maka agak sukar bagi sesebuah negara untuk terus ampuh dalam pelbagai bidang apatah lagi untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Lantaran itu, mahasiswa menjadi penggerak utama kepada kemajuan bangsa Malaysia. Hal ini bertepatan dengan makna mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa merupakan gabungan dari dua perkataan; MAHA dan SISWA. Maha bererti besar dan siswa membawa erti pelajar. Berdasarkan dua patah kata itu, maka dapat ditakrifkan bahawa MAHASISWA bukan sahaja sebagai seorang pelajar yang memiliki fungsi untuk belajar semata-mata, malahan berperanan dalam menggerakkan sesebuah masyarakat dan negara.

Thursday, January 31, 2013

Banting dari MPP untuk Maulidur Rasul 2013Wakil pelajar-pelajar tingkatan 6 sedang bekerjasama menyiapkan banting untuk maulidur rasul 2013
Alhamdulillah,
Ini lah hasilnya , terima kasih kepada semua wakil yang berkerjasama dan terima kasih juga kepada yang memberi bantuan :)

di wakili oleh : Dzulkarnain, Ma Intan Natasha , Natasha Amira , Najihah Nazri , Syafiq Ismail , Azmeer , Faiz, Suhaimi , Anis Aimiee , Shahirah dan Linda .