ProMahasiswa

My photo
MAHASISWA menjadi aspirasi kepada masyarakat dalam merealisasikan Wawasan 2020. MAHASISWA juga merupakan suatu entiti yang memiliki posisi terhormat dalam kalangan masyarakat kerana mereka akan menjadi modal insan yang bakal membangunkan sesebuah negara. Tanpa mahasiswa, maka agak sukar bagi sesebuah negara untuk terus ampuh dalam pelbagai bidang apatah lagi untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Lantaran itu, mahasiswa menjadi penggerak utama kepada kemajuan bangsa Malaysia. Hal ini bertepatan dengan makna mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa merupakan gabungan dari dua perkataan; MAHA dan SISWA. Maha bererti besar dan siswa membawa erti pelajar. Berdasarkan dua patah kata itu, maka dapat ditakrifkan bahawa MAHASISWA bukan sahaja sebagai seorang pelajar yang memiliki fungsi untuk belajar semata-mata, malahan berperanan dalam menggerakkan sesebuah masyarakat dan negara.

PENTADBIRAN

PENGETUA 


Datin Hjh Ezizah bt Hj Hasyim


GPK PENTADBIRAN


En.Hasbullah 

GPK HAL EHWAL MURID(HEM)

 

Che Mohammad b Che Ibrahim

GPK KOKURIKULUM

 

En.Rahimi

PENYELARAS PRA-UNIVERSITI

 
Pn Roslina Shahri

PENYELARAS KOKURIKULUM

 

En.Jabar

HEM PPU


En.Anuar

GURU MULTIMEDIA

 

Pn.Mastura

KETUA UNIT AKADEMIK


Pn.Nooryati Deraman

KETUA UNIT KOKURIKULUM&SU PEPERIKSAAN

 

Pn.Salamiah

KETUA UNIT PENYELIDIKAN


Mr.Moses

MPP PRA-U

 

En.Wan Sayuti


No comments:

Post a Comment