ProMahasiswa

My photo
MAHASISWA menjadi aspirasi kepada masyarakat dalam merealisasikan Wawasan 2020. MAHASISWA juga merupakan suatu entiti yang memiliki posisi terhormat dalam kalangan masyarakat kerana mereka akan menjadi modal insan yang bakal membangunkan sesebuah negara. Tanpa mahasiswa, maka agak sukar bagi sesebuah negara untuk terus ampuh dalam pelbagai bidang apatah lagi untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Lantaran itu, mahasiswa menjadi penggerak utama kepada kemajuan bangsa Malaysia. Hal ini bertepatan dengan makna mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa merupakan gabungan dari dua perkataan; MAHA dan SISWA. Maha bererti besar dan siswa membawa erti pelajar. Berdasarkan dua patah kata itu, maka dapat ditakrifkan bahawa MAHASISWA bukan sahaja sebagai seorang pelajar yang memiliki fungsi untuk belajar semata-mata, malahan berperanan dalam menggerakkan sesebuah masyarakat dan negara.

MPP PRA-U

Yang dipertua MPP


Dzulkarnain bin ismail

Naib yang dipertua MPP


Siti Hazimah binti Saiful Yazan

Setiausaha MPP


Nurul Aini Wahidah binti Mohd Zaki

Naib setiausaha MPP


Siti Maryam binti Tan

Bendahari MPP


Nurul Zuezzati

Naib Bendahari MPP


Shafiq bin Ismail

Ketua Biro Akademik


Kamriah binti Karim

Ketua biro disiplin


mohd najiy

Ketua Biro Agama dan dakwah


Mohd Shafiq bin Shabri

Ketua Biro Sukan


Mohd Alif bin Zailani

Ketua Biro Multimedia


Ahmad Adha bin Mohd

Ketua Biro Keceriaan


Nur Izati binti Saidun

Ketua Biro Tugas Khas


Nik Nur Natasha Amira Binti Amir

No comments:

Post a Comment